autorijschool bob autorijles haarlem
nav
start
theorie
ttt
prijzen
contact
links
 
DE TUSSENTIJDSE TOETS

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de TTT hoe het met uw rijvaardigheid is gesteld.
Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiele exameneisen. Uw instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een examen.

advies
Na afloop van de toets krijgt u van de examinator en uw instructeur een advies over de onderdelen waaraan u nog moet werken. U kunt dan gericht uw rij-opleiding afronden.

wennen
Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet u precies wat u straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen. Indien mogelijk legt u het examen af bij de examinator die ook uw TTT afneemt.

vrijstelling
U kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen, zoals file parkeren of bochtje achteruit, vrijstelling verdienen op het eerstvolgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet u over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen.
Hetzelfde geldt voor het onderdeel voertuigbeheersing voor de motor. Het motorexamen met vrijstelling voor voertuigbeheersing duurt tien minuten korter.
Het is daarom goedkoper dan een examen zonder vrijstelling.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een TTT de kans op slagen aanmerkelijk vergroot.

rijschoolbelang Lambrecht van Dalelaan 78, 2015 EV HAARLEM, tel: 023-5315203 / 06-21808094, e-mail: info@lessenbijbob.nl